Om mig

Jag är journalist, dokumentärfilmare och författare. Just nu utrikesmedarbetare på SVT Nyheter. Alltsedan jag tog min Journalistexamen i Göteborg har jag varit anställd inom Public Service, först som producent och programledare på Radions Invandrarredaktion – från 1979 till 1991 – och sedan på SVT Nyheter där jag fortfarande är verksam. Många fina utflykter och varierade uppdrag har det varit under åren!

Som programledare på Mosaik (SVT) och Tendens (SR), som reporter på Kulturjournalen och Kulturnyheterna (där jag även varit redaktör) eller på Allemansland (UR) och Korrespondenterna (SVT) där jag varit både reporter och redaktör. Mellan 2010 och 2014 var jag Europakorrespondent för SVT. En stark erfarenhet.

Under årens lopp har jag hela tiden försökt att se till att även få ägna mig åt uppdrag av mer fördjupande karaktär. Dels har det handlat om dokumentärer inom områdena kultur och migration. Dels har det handlat om bokskrivande. Mitt livslånga intresse för frågor som har med kultur och migration har förstås med min egen bakgrund att göra. Jag fick en skolgång där jag upptäckte kulturens kraft som inspirationskälla och jag är barn och barnbarn till migranter som levt i minoritetsställning i sina nya länder. Under stora delar av mitt liv (skola, Radions invandrarredaktion, Mosaik och inte minst privatliv) har jag levt i en mångkulturell miljö. Och stortrivts där!

Allt detta har resulterat i en rad artiklar, föredrag i frågan, en tidskrift (Creol), liksom ett antal böcker och skrifter, samt även en utredning: Vit makt?, om invandrarnas representation inom makten. Och så har det väl bidragit till att jag varit något av en ”bråkstake” på redaktioner där jag tyckt ”enfalden” varit för stor.

Mitt jobb inom Public der jag som ett hedersuppdrag. Men jag har också varit kritisk mot delar av den skråanda som funnits i min miljö, i alla fall när den hängett sig åt godtycke, opportunism och ytlig sensationalism.

Slutligen: jag tycker om att berätta! Det är genom berättelserna jag ofta tycker mig ha kunnat förmedla tankar, känslor och fakta på ett intressant sätt, oavsett om det rört sig om ett vanligt TV-inslag, en dokumentär eller en bok.

Hoppas få hålla på med detta en bra tid framöver!