Innehall – Ohyggliga arvet

 Innehåll

Förord 9

Inledning 12

AFRIKANEN 29

Svenska Afrika Kompaniet 29 | Att bedöma och klassificera 32 Den ädle vildens Afrika 36 | En svensk slavkoloni 37 | Badin – ett(o)mänskligt experiment 42 | Det andliga imperiebyggandet: missionen 43 | Kolonial undervisning utan kolonier 49 Afrikanen – ett barn 52 | Afrikanen som attraktion och hot 54 | Afrikanen som djur 60 | Den lustige »negern« 61 | Idrott och raskamp 63 | Rastänkandet som blev kvar 64 | U-hjälpen: den nya missionen 67 | Afrikanen i den svenska verkligheten 72 |Mediebilder 72 | Diskrimineringens effekter 76 | Sportens efterhängsna stereotyper 79 | En ny exotism 80 | Den svarte mannens kropp 82

ASIATEN 85

Ett Fjärran Östern i sagoskimmer 85 | Linnéaner på resande fot 88 | »Kineseriets« tid 93 | Svensken som gjorde asiaten gul 94|Förändrade bilder: den hedniske och despotiske asiaten 96 |»Det bor en geisha i mig« 100 | Svenska »martyrer« bland Kinas»hedningar« 105 | »Gula faran« 111 | Svenska museitjuvar på »röfvartåg« 114 | Exotisk och löjeväckande 116 | Med särskild känsla för auktoriteter 122 | Maos svenska vänner 123 | Den asiatiska kroppen i det svenska folkhemmet 126 | »Gulinghumor

« 131 6 | DET OHYGGLIGA ARVET FINNEN 134 Vanlig svensk eller offer för kolonialism? 134 | Värdefulla nybyggare förvandlas till brottslingar 139 | Ett primitivt urfolk i Skandinavien 142 | Respekt och skräck 145 | Att sätta sig upp mot främlingar 148 | Ett förfrämligat folk 149 | Sveriges indianer 152 | Finnkoling 155 | Språket som säkerhetsrisk 157 |När svenskar ville ha finska barn 162 | Finska arbetare till Sverige 164 | Julgran i parketten 170 | Språkskam 171 | Det enspråkiga Sverige 172 | En ny tid 175

JUDEN 178

Oönskade främlingar 178 | Ovälkomna konkurrenter 182 |Lika rättigheter trots fortsatta antijudiska stämningar 186 |Svensk nationalism på antisemitisk grund 189 | Judens kropp –skämtpressens stereotyper 195 | Den första organiserade antisemitismen 196 | Rasbiologi och politisk antisemitism 199 |Antisemitismen i kulturlivet 203 | Värdefull svensk film för den tyska nazismen 204 | Tiotusentals svenska nazister 206 | Plusskoffskoffski, Isaskar, Josef och Absalon 206 | Svensk flyktingpolitik på rasmässig grund 209 | Sverige, kriget och judarna 215 | Att inte rota i det förgångna 223 | Nazism inget hinder för karriär 225 | Efterkrigstid: ekot från det förflutna 226 | Kampen mot ZOG och förnekandet av Förintelsen 231 | En smutsig pokal 233

ORIENTALEN 235

En hotfull och exotisk stormakt 235 | Hovexotik 238 | Den romantiska och erotiska Orienten 242 | Turken som äter svensktmänniskokött 243 | Med Bibeln som karta – och kompass! 246 |Fredrika Bremers koloniala dröm 250 | När svenskar »disciplinerar « Österlandets folk 251 | Goda och onda armenier och kurder 255 | Den ofarliga och lustiga Orienten 255 | Den lustigapaschan 261 | Schejkromantik 263 | De äkta mattornas diktatur 263 | När Orienten kom till Sverige 264 | »Islamiseringenav Sverige« 270 | Re:Orient 274 | Fanatiska skäggiga män och beslöjade offer 276

AFRIKANEN | 7

SAMEN 278

Ett främmande folk möjligt att beskatta 278 | Tvångsarbete och häxprocesser 282 | Samen som den gode vilden 285 | Koloniseringoch »fattiglappar« 287 | Vetenskaplig gravplundring ochutställda samer 289 | Stor-Stina 291 | Rasstereotypernas tid 294| Ett utdöende folk oförmöget att idka jordbruk 298 | Missionsbilder 301 | Renen, samen och ackjan 303 | Lapp skall vara lapp305 | Fjällvurmen 310 | Förmynderi och historielöshet 311

RESANDE OCH ROMER

– den »gemensamma« historien 318 Ett samhällsproblem I 318 | Orätta fattiga 321 | Nya tankar 324 | Utlänningar och svenskar 325 »TATTAREN« – modern tid 327 De »svarta« 327 | Ett samhällsproblem II – kravet på åtgärder 329 | »Tattaren« som typ 336 | Den sexuella fresterskan 341 | Vägen mot sterilisering 343 | Omhändertagna barn 350 | Steriliseringens praktik 352 | En social ingenjör 355 | En obruten linje – efterkrigstid 357 | Drabbad av »tattarfrågan« 362 | Tystnaden 363 | Tattarromantik i modern tappning 364 »ZIGENAREN« – modern tid 368 Folkliga föreställningar 368 | »Akta dig så inte zigenarna tar dig« 376 | I skuggan av »tattarfrågan« 377 | Singoalla 379 | Längst ned på samhällsstegen 385 | Sverige och förintelsen av romerna 387 | »Den svenska negerfrågan« 390 | »Zigenarexperten « 396 | Ur barnets perspektiv 397 | De eviga stereotyperna 399 | »Zigenarhäxan« 404 | Romska EU-migranter 

410

Källor 413

Källhänvisningar 441

Illustrationer 454

Personregister 458