DET OHYGGLIGA ARVET

”Läs den alla. Läs den alla! Köp in den till bibliotek! Ge bort den i julklapp! Bered tid för läsning! ” Helsingborgs Dagblad

Plågsamt aktuell Hallands Nyheter

Läs den alla. Läs den alla! Köp in den till bibliotek! Ge bort den i julklapp! Bered tid för läsning! Helsingborgs Dagblad

Så skrev tidningarna när Det ohyggliga arvet utkom för första gången 2004. Den valdes till favoritbok av journalister, forskare och rappare. Den har använts som referens i två statliga utredningar om diskriminering, fungerat som läsning vid universitet och högskolor. Nu kommer denna populärvetenskapliga klassiker i ny reviderad upplaga, dessvärre lika aktuell som när den kom ut första gången.

Det ohyggliga arvet Sverige och främlingen genom tiderna beskriver förhållningssätt som präglat svenskars syn på främlingar från medeltiden fram till våra dagar. Med hjälp av exempel från myndighetstexter, litteratur, konst, film och samtida vittnesmål kartlägger Christian Catomeris djupt förankrade stereotyper om afrikaner, finnar, judar, »orientaler«, samer, resande och romer. Till denna nyupplaga har ett nyskrivet kapitel tillförts om Asiaten